Architektonické studie stavby (STS)

« Projekce

V této prvotní fázi se zabýváme vymezením investičního záměru, vzhledu, materiálového, provozního a dispozičního řešení – půdorys, pohledy, situace. Základní prověření legislativních a technických požadavků na stavbu. Součástí je několik variant řešení zakázky. Na přání klienta i předběžný odhad investičních nákladů.