Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS)

« Projekce

Tento stav je nejpodrobnější vzhledem k realizaci projektu – detailní provedení konstrukcí a stavebních prvků. Dle zákona není nutné mít tuto dokumentaci. Zpracovává se převážně u obsáhlejších a složitějších projektů.