Projektová dokumentace pro územní řízení (DUR)

« Projekce

Náležitosti této dokumentace vyžaduje zákon a její obsah stanovuje příslušný stavební úřad. Součástí dokumentace jsou vyjádření dotčených orgánů, správců (vlastníků) sítí a přilehlých nemovitostí. Dokumentace bude obsahovat výkresy v měřítku 1:100, průvodní zprávu, situaci včetně napojení na veškeré inženýrské sítě a komunikace.