Dokumentace skutečného provedení stavby

« Projekce

V průběhu přípravy prováděcího projektu a při realizace na každé stavbě dojde k menším změnám. Jestliže tyto změny jsou zásadního charakteru, který je třeba znovu projednat v novém stavebním řízení, je nutné připravit před uvedením do provozu pro kolaudační řízení dokumentaci skutečného provedení, ve které jsou tyto změny zaneseny.