Pasportizace a zaměření stávajících staveb

« Projekce

Kvalitní podklady jsou základem pro jakýkoli záměr se stavbou. Výkresová dokumentace stávajících staveb často chybí nebo neodpovídá skutečnosti. Pasport je jednoduchá dokumentace popisující stručně stavbu, její konstrukce a obsahuje jednoduché výkresy stavby.

Pasport = digitalizace stávajících objektů. Pasportizaci objektů provádíme v několika stupních:

  1. 1) Převedením ze zachovaných výkresů v papírové formě. Tyto vstupy nemusí být vždy aktuální a slouží pouze k orientační představě o objektu.
  2. 2) Varianta 1) s kontrolou skutečného stavu objektu (vizuální kontrola konstrukčních prvků, zanesení změn do digitálního výstupu).
  3. 3) Zaměření stávajícího objektu a převedení do 2D digitální podoby.

Základním výstupem jsou vždy půdorysy, řez a fotodokumentace stavby (fasády S, V, Z, J). Pohledy digitálně zpracované, zakreslení jednotlivých technologí, zařizení objektů aj. dle dohody. Detailnost výkresů dle požadavků klienta (odvíjí se od dalšího užití vytvořené stavební dokumentace).